Zoeken

GGZ Nederland en haar leden hebben het afgelopen jaar meerdere activiteiten uitgevoerd op internationaal gebied. Binnen de netwerken waarin wij participeren zijn de volgende successen bereikt:

Werkbezoek IIMHL

Vanwege het aanstaande IIMHL-lidmaatschap bracht een delegatie van het IIMHL-netwerk eind november een werkbezoek aan Nederland. Tijdens deze twee dagen hebben zij geleerd van een aantal good practices bij onze leden: interculturele psychiatrie bij i-psy (onderdeel van de Parnassia Groep), stedelijke samenwerking en acute ggz bij Arkin, en community mental health en de inzet van ervaringsdeskundigheid bij GGZ Noord-Holland-Noord. Tevens heeft het gezelschap kennis gemaakt met ZonMw, een belangrijke partner als het gaat om kennisdeling en kennisverspreiding.

Het gezelschap was diep onder de indruk van de manier waarop wij in Nederland de ggz hebben ingericht en vanaf 2019 zullen de goede voorbeelden uit Nederland wereldwijd onder de aandacht worden gebracht door IIMHL.

Internationale activiteiten

We hebben dit werkbezoek ook aangegrepen om onze leden te informeren over onze internationale activiteiten. Dit gebeurde tijdens een diner op donderdag 22 november jl. Het samenwerkingscontract met IIMHL werd ondertekend en we hebben met elkaar verkend hoe we onze internationale activiteiten een plek kunnen geven in de nieuwe Next Level vereniging van GGZ Nederland. Er is veel draagvlak voor het inrichten van een Waardenetwerk Internationaal en dit zullen we de komende tijd verder uitwerken. Een belangrijke conclusie van de avond is dat het belang van internationale activiteiten wordt herkend en dat we onze krachten moeten bundelen. Niet middels het opzetten van een nieuw consortium maar vooral door te kijken hoe we netwerken en activiteiten met elkaar kunnen verbinden. In het nieuwe jaar nodigen we u graag uit om hierover met ons van gedachten te wisselen!