Zoeken

Jacobine Geel was voorzitter op de bijeenkomst ZIE MIJ van Samen Sterk zonder Stigma. Ruim 250 bestuurders, professionals en betrokkenen bij Samen Sterk zonder Stigma spraken zich uit: 'Haal het stigma van psychische aandoeningen en maak het bespreekbaar. Zie mij - als mens.' Op deze dag was er internationale uitwisseling van kennis en tools om stigma tegen te gaan onder andere in workshops. Ook kwamen ervaringsdeskundigen aan het woord met hun verhaal en was er onder andere theater. Patrick Corrigan grondlegger van stigmabestrijding in  Verenigde Staten was spreker op het congres.

Stigmatiseren betekent handelen naar je vooroordelen. We denken allemaal in stereotypen. Dat is niet erg, zo zitten wij mensen in elkaar. Maar als we ons gaan gedragen naar die vooroordelen, mensen op een bepaalde manier wegzetten, is dat stigmatiserend en discriminerend.” Aldus een ervaringsdeskundige Bron Samen Sterk Zonder Stigma

Met veel enthousiasme gingen deelnemers met elkaar in gesprek. Staatssecretaris Blokhuis deelde zijn eigen ervaringen met stigma en gaf aan zich in te willen zetten om stigma tegen te willen gaan “we moeten makkelijker kunnen praten over psychische aandoeningen”.

Stigma speelt ook bij solliciteren een rol, vertel je bijvoorbeeld wel of niet dat je een psychische kwetsbaarheid hebt. In Denemarken is door En Af Os (One of Us) een animatiefilmpje ontwikkeld .

Bijeenkomst over stigma
Kenniscentrum Phrenos organiseert op 1 februari 2019 een bijeenkomst: All inclusive destigmatisering en sociale inclusie. Voor meer informatie zie de website van Phrenos

Zie ook het sfeervolle videoverslag van de bijeenkomst