Zoeken

Een team van experts van de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) heeft 11 voorbeelden uitgewerkt die jeugdregio’s helpen bij aanvragen voor het Transformatiefonds. Dit fonds, van het Rijk en de Vereniging Nederlandse Gemeenten, heeft de komende drie jaar jaarlijks € 36 miljoen beschikbaar. We willen de jeugdhulp ontwikkelen naar preventie en hulp die steeds effectiever wordt en meer baten heeft. De voorbeelden van de BGZJ helpen daarbij en voldoen aan de eisen en doelen van het Transformatiefonds.

Voorbeelden
De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) bestaan uit Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en VOBCDe ontwikkelde voorbeelden van het expertteam gaan over onderwerpen als het stoppen met separeren van jongeren, preventie van kindermishandeling of passend onderwijs en zorg. Alle voorbeelden zijn hier te vinden. Hier staan ook de spelregels van het Transformatiefonds. De aanvragen voor het fonds lopen via één van de 42 jeugdhulpregio’s in het land.

Aanvragen
Om in aanmerking te komen voor budget uit het Transformatiefonds, moet een jeugdhulpregio een meerjarig transformatieplan indienen. Ook moet de aanvraag aansluiten op één of meer van de zes actielijnen uit het ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’ van het ministerie van VWS. Zorgaanbieders kunnen samen met collega-aanbieders en gemeenten in de regio meedenken. Het is ook mogelijk om bovenregionale plannen in te dienen.  Regioambassadeurs van gemeenten of de BGZJ staan klaar om vragen te beantwoorden en regio’s te ondersteunen bij het ontwerpen van regionale plannen.