Naar homepage

Aanpak wachtlijsten heeft voor iedereen prioriteit

Publicatiedatum

‘Met de krappe arbeidsmarkt is het niet eenvoudig om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg terug te dringen. We moeten oplossingen in de aanpak van wachttijden zoeken in een verlaging van de administratieve lasten, het slimmer organiseren van processen en het optimaal benutten van behandelcapaciteit in de regio’, zegt beleidsadviseur Marloes van Es van GGZ Nederland en lid van de landelijke Stuurgroep Wachttijden GGZ.

Nieuwe kwartaalcijfers laten zien dat de wachttijden in de basis GGZ vrijwel overal binnen de gestelde normen vallen, maar dat de wachttijden voor een aantal specifieke cliëntengroepen en behandelingen in de specialistische GGZ helaas oplopen. Van Es: ‘Dat is ontzettend jammer, want wachten op een behandeling is voor mensen heel erg vervelend. Het terugdringen van wachttijden heeft voor iedereen prioriteit, maar de praktijk is weerbarstig. Dé oplossing voor het probleem bestaat niet.’

Lees hier het volledige interview op wegvandewachtlijst.nl