Zoeken

Akwa GGZ nam begin 2019 op verzoek van organisaties in het veld een verarmde dataset over van Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg (SBG). Akwa GGZ heeft besloten de toegang tot deze verarmde dataset met onder andere uitkomstinformatie af te sluiten. Vanwege de privacyvraagstukken en de onduidelijkheid daaromtrent adviseerde GGZ Nederland in 2017 al aan haar leden om geen data meer aan te leveren ten behoeve van de landelijke benchmark.

Akwa GGZ neemt dit besluit naar aanleiding van een voorlopig standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de status van de informatie. In Akwa GGZ werken patiënten en professionals samen om de kwaliteit van zorg in de ggz te verbeteren. De AP beschouwt een deel van de verarmde dataset vooralsnog als persoonsgegevens. Uit zorgvuldigheid heeft Akwa GGZ besloten om de toegang tot deze gegevens te blokkeren. De gegevens zijn daardoor per direct niet langer te raadplegen door zorgaanbieders. Akwa GGZ wacht het definitieve standpunt van de AP af.

Lees het volledige persbericht van Akwa GGZ.