Zoeken

GGZ Nederland vindt dit onwenselijk, zowel voor zorgverleners als voor de patiëntenzorg. Zorgvuldige belangenafweging is van groot belang bij de openbaarmaking van calamiteitenrapporten. 

Het openbaar maken van dergelijke rapporten vereist altijd een zorgvuldige belangenafweging om zorgaanbieders, individuele zorgverleners en naastbetrokkenen niet onnodig te schaden. Dit schrijven de Brancheorganisaties zorg (BoZ) en Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) in een gezamenlijke brief aan de minister van VWS.

Als er voortaan geen zorgvuldige afweging meer wordt gemaakt, kan dit bovendien tot gevolg hebben dat mensen terughoudender worden om hun vermoedens van incidenten intern te melden – en zo de patiëntenzorg schaden. De voorgestelde ‘kale’ opsomming van calamiteiten, zonder daarbij inzichtelijk te maken welke maatregelen de zorgaanbieder heeft genomen om de kwaliteit van zorg te verbeteren en herhaling van dergelijke calamiteiten te voorkomen, helpt volgens partijen ook niet om de patiëntenzorg te verbeteren.

> Lees hier onze hele reactie.