Naar homepage

Berichtgeving in de media over Thijs H.

Publicatiedatum

Afgelopen zaterdag publiceerde het AD een artikel over Thijs H. die verdacht wordt van moord en een oud-client is van onze lid-instelling Mondriaan. Met de kop ‘Ouders Thijs H. smeekten GGZ om hulp, maar opname was 'onnodig’ trekt de krant verregaande conclusies die niet officieel zijn bevestigd.

Beroepsgeheim

Mondriaan mag en kan vanwege het beroepsgeheim geen uitleg geven ‘over hun kant’ van het verhaal. Schending van het medisch beroepsgeheim is strafbaar. Verder is de ggz-instelling in afwachting van de reactie van de inspectie op het onderzoeksrapport over deze zaak dat is opgesteld door externe deskundigen.

Lastige positie voor een instelling

Bij incidenten in de geestelijke gezondheidszorg mogen en kunnen instellingen om privacy-redenen niet inhoudelijk ingaan op de specifieke casus. Dat een instelling niet inhoudelijk reageert is dus geen kwestie van 'niet willen' reageren, maar 'niet mogen en dus niet kunnen'. Dit is voor een instelling een lastige positie, want ondertussen wordt er heel veel gezegd en geschreven.

Dringend beroep op journalisten

Wij vinden het bijzonder spijtig dat dergelijke publicaties als die van het AD zorgen voor onrust, zowel bij de nabestaanden als bij zorgprofessionals en cliënten. Als koepelorganisatie willen wij een dringend beroep op journalisten doen om in de berichtgeving over incidenten in de geestelijke gezondheidszorg zorg te dragen voor een evenwichtige berichtgeving die de complexiteit van de situatie belicht vanuit diverse perspectieven.

Meer weten? Lees onze eerdere berichtgeving over het beroepsgeheim en open en gesloten opnames.