Naar homepage

Forensische Instellingen spannen kort geding aan

Publicatiedatum

De instellingen die het kort geding aanspannen vinden de tarieven voor de behandeling van de psychiatrische patiënten ontoereikend. Te lage tarieven gaan ten koste van de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Zorgen zijn geuit

Op 20 september 2019 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de tarieven voor de forensische zorg gepubliceerd. De publicatie van de aanbestedingsdocumenten laat zien dat dit zorgt voor budgetdalingen bij individuele instellingen. Wij hebben onze zorgen geuit bij het ministerie over deze tariefdalingen en het effect daarvan op de kwaliteit van zorg en de veiligheid binnen én buiten de instellingen. In vervolg daarop hebben wij schriftelijke vragen gesteld aan het ministerie over de opbouw (en afslagen op) tarieven, de aanbestedingsdocumenten en de redelijkheid van de daarin door Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gemaakte keuzes.

Begrip

Wij wachten nog op een reactie van het ministerie en we zien dit graag zo spoedig mogelijk tegemoet. Wij hebben er begrip voor dat instellingen een kort geding aanspannen. De inhoud hiervan komt immers overeen met de zorgen die wij hebben geuit. Wij betreuren dat een gang naar de rechter noodzakelijk is om de gewenste duidelijkheid te verkrijgen.