Naar homepage

Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars starten met Horizontaal toezicht

Publicatiedatum

GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben samen het landelijk raamwerk ‘Horizontaal Toezicht in de GGZ’ ontwikkeld. Hiermee zetten GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars samen in op minder administratieve lasten en een efficiënter én effectiever toezicht op de rechtmatigheid van de zorguitgaven in GGZ. GGZ-aanbieders en zorgverzekeraars kunnen vanaf nu aan de slag met de invoering van Horizontaal Toezicht.

Bij Horizontaal Toezicht nemen zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen de verantwoordelijkheid voor een juiste besteding van de zorguitgaven. In plaats van gegevensgerichte controle achteraf, werken partijen bij Horizontaal Toezicht samen om de rechtmatigheid van declaraties in de processen aan de voorkant te borgen. Duidelijke afspraken vooraf zorgt voor wederzijds vertrouwen.

Voordelen voor zorgaanbieders en verzekerden

Horizontaal Toezicht houdt er rekening mee dat elke zorgaanbieder anders is. Het gaat uit van maatwerk, is risicogericht en sluit aan op de processen en systemen van de specifieke organisatie. Met Horizontaal Toezicht zijn instellingen dus zelf ‘in control’. Ook verzekerden hebben voordeel van Horizontaal Toezicht. Omdat facturen vaker in een keer goed zijn, hebben verzekerden sneller en beter inzicht in de zorguitgaven. Ook is er sneller duidelijkheid over de verrekening van het eigen risico. GGZ Nederland en ZN blijven Horizontaal Toezicht in de komende jaren verder ontwikkelen.

Onderdelen van het raamwerk beschikbaar voor gebruik

Het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht in de GGZ omvat meerdere producten die zijn gepubliceerd op de website van www.horizontaaltoezichtggz.nl. Het implementatieplan en de producten die de daadwerkelijke invoering ondersteunen zijn ontwikkeld door zorgaanbieders en zorgverzekeraars en vastgesteld door de besturen van beide brancheorganisaties. Ook de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) steunt de ontwikkeling van Horizontaal Toezicht in de GGZ.

Congres ‘In control met Horizontaal Toezicht’

Op 1 oktober 2019 organiseren GGZ Nederland en ZN het congres ‘In control met Horizontaal Toezicht’. Gedurende het congres maken deelnemers niet alleen kennis met Horizontaal Toezicht en de bijbehorende producten, maar komen ook praktijkvoorbeelden van GGZ-instellingen en zorgverzekeraars, risicomanagement en soft controls aan bod. Inschrijven voor het congres is vanaf donderdag 1 augustus mogelijk. Meer informatie: www.horizontaaltoezichtggz.nl.