Naar homepage

GGZ Nederland onderschrijft aanbeveling NZA eerste monitor contractering

Publicatiedatum

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de eerste monitor contractering ggz uitgebracht. De NZa concludeert hierin dat er ruimte is voor verbetering bij afspraken over wachttijden en patiëntenstops. GGZ Nederland onderschrijft de aanbeveling dat zorgverzekeraars met zorgaanbieders bij de contractering concrete afspraken maken over wachttijden. Dit sluit aan bij al gemaakte afspraken binnen de gezamenlijke aanpak van de wachttijden met MIND en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

In het Hoofdlijnenakkoord ggz zijn afspraken gemaakt waardoor mensen met ggz-problematiek steeds meer de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Eén van de afspraken gaat over het stimuleren van contractering van zorg. Partijen hebben de NZa gevraagd om de ontwikkelingen in het contracteerproces te volgen. De NZa heeft hierover een eerste monitor voor de ggz uitgebracht. De NZa concludeert in deze monitor dat er ruimte voor verbetering is bij de inkoop van ggz. Met name in relatie tot afspraken over wachttijden en patiëntenstops. GGZ Nederland herkent de aanbeveling van de NZa dat meer duidelijkheid over het proces en de criteria van zorgverzekeraars over bijcontractering in dit kader van belang is. Daarnaast kan het verder terugdringen van administratieve lasten rondom de zorginkoop bijdragen aan betere afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Dit gaat zowel over meer eenduidigheid in informatie over het inkoopbeleid als meer uniformiteit van verschillende inkoopsystematieken.

GGZ Nederland werkt met ZN en MIND samen aan het terugdringen van de wachttijden. Enige tijd geleden is binnen deze gezamenlijke aanpak al afgesproken dat de inspanningen die een ggz-aanbieder levert op dit punt prominent in de contracteringsafspraken aan de orde komen. Op de gezamenlijke website Weg van de wachtlijst zijn diverse succesvolle initiatieven te vinden die in de afgelopen periode hebben bijgedragen aan het verminderen van de wachttijden.