Naar homepage

Herdiagnose heeft op langere termijn positief effect op wachttijden

Publicatiedatum

Een mooi voorbeeld is het herdiagnostiektraject van GGNet. Zij zetten herdiagnostiek in bij langdurig psychiatrisch patiënten. Op lange termijn zou dit een positief effect hebben op de wachttijden.

Op basis van onderzoek door GGNet bleek dat bij 27 procent van de bijna 1000 onderzochte langdurige psychiatrische patiënten de hoofddiagnose bijgesteld moest worden. Bij 35 procent van de onderzochte patiënten bleek de behandeling niet passend bij de diagnose. Bij maar liefst 51 procent van de patiënten zijn nieuwe inzichten naar boven gekomen die mogelijk relevant zijn voor de verdere behandeling.

Het kostte in eerste instantie veel tijd om aan herdiagnostiek te doen. Die tijd kun je niet besteden aan nieuwe patiënten. Op de langere termijn verwacht GGNet dat meer patiënten herstellen en dat herdiagnose een positief effect heeft op de wachttijden.

Lees het hele artikel op wegvandewachtlijst.nl.