Naar homepage

IGJ-Rapport terugdringen separeren en afzonderen

Publicatiedatum

In het rapport ‘Terugdringen separeren en afzonderen’, concludeert de inspectie op basis van een bezoekronde aan 21 instellingen dat aan veel normen wordt voldaan, maar dat het nog niet lukt om volledig zonder separatie te werken.

De beoogde doelstelling van de geestelijke gezondheidszorg om te komen tot nul separaties (Dolhuys Manifest 2012) is nog niet gehaald. Als redenen hiervoor worden de zwaardere problematiek van cliënten en de krapte op de arbeidsmarkt genoemd.

Dolhuys Manifest

GGZ Nederland herkent zich in de bevindingen van de inspectie en benadrukt dat de ambitie om zo min mogelijk dwang en drang toe te passen, blijft bestaan. Op een recente bijeenkomst over het Dolhuys Manifest hebben ggz-aanbieders samen met de cliëntenorganisatie MIND en de professionals teruggekeken op wat er met elkaar is bereikt en hebben zij een aanzet gemaakt voor een nieuwe gezamenlijke ambitie voor de komende jaren. In de komende maanden wordt deze ambitie geformuleerd en uitgewerkt tot concrete acties.