Naar homepage

Integer bestuur hoog in vaandel bij brancheorganisaties zorg (BoZ)

Publicatiedatum

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben laten weten de integriteit en professionaliteit van de bedrijfsvoering in de zorgsector te willen versterken. De Brancheorganisaties Zorg (BoZ) stellen dat goed bestuur en toezicht belangrijke voorwaarden zijn voor goede zorg. De Governancecode Zorg is een van de instrumenten om dit te bereiken.

Het doel

Deze code heeft als doel dat er goed bestuur is in de zorg en dat er zorgvuldig en integer wordt omgegaan met publieke- of premiemiddelen. Ook in wetgeving, zoals de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is vastgelegd dat zorg veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht moet zijn en afgestemd op de behoeften van cliënten. De primaire verantwoordelijk hiervoor ligt bij het bestuur en de toezichthouders van zorginstellingen.

Voorwaarde voor een lidmaatschap

Verantwoording afleggen en het leveren van goede kwaliteit van zorg staan hoog in het vaandel bij de Brancheorganisaties Zorg. Naleving van de code is daarom voorwaarde voor het lidmaatschap van de aangesloten brancheverenigingen. De Governancecode Zorg is recent geactualiseerd en continue in ontwikkeling. In de laatste versie van de code heeft de gerichtheid op de cliënt, op waarden en normen en op gedrag en cultuur passend bij de maatschappelijke positie van zorgorganisaties, een veel sterkere positie gekregen. Op dit moment hanteren IGJ en NZa de Governancecode Zorg al als veldnorm, waardoor deze ook van toepassing kan zijn op zorgorganisaties die geen lid zijn van de aangesloten brancheorganisaties.

Met elkaar in gesprek

De Brancheorganisaties Zorg hebben IGJ en NZa uitgenodigd voor een gesprek over goed bestuur en toezicht. Dit gesprek zal binnenkort plaatsvinden. In de vereniging Brancheorganisaties Zorg werken ActiZ, GGZ Nederland, NFU, NVZ en VGN samen.