Zoeken

De circa 100 leden van GGZ Nederland houden zich bezig met alle vormen van geestelijke gezondheidszorg; behandeling, begeleiding en ondersteuning. Ze doen dit binnen alle deelsectoren; jeugd-ggz, verslavingszorg, langdurige ggz, forensische zorg en beschermd wonen, basis-ggz, gespecialiseerde ggz en topzorg.

Er werken in totaal zo’n 89.000 medewerkers in de ggz. Deze mede-werkers verlenen zorg aan bijna een miljoen cliënten per jaar. GGZ Nederland vertegenwoordigt ruim 90% van de zorg en het personeel in de ggz. GGZ Nederland maakt landelijk goede afspraken met overheid, verzekeraars, cliëntenorganisaties en andere partners zodat ggz-aanbieders de ruimte krijgen doelmatige en innovatieve zorg te leveren en de kwaliteit op hoog niveau te houden. Als belangenbehartiger zetten wij ons dagelijks, maximaal in voor de best mogelijke geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Want een goede geestelijke gezondheid is van ons allemaal.

Jaarverslag 2018