Naar homepage

Kamer spreekt met experts over uitkomsten commissie-de winter

Publicatiedatum

Kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn, bestuurder bij Accare en bestuurslid van GGZ Nederland, nam op uitnodiging van de Tweede Kamer deel aan het gesprek.

Manieren om te leren en verbeteren

Kamerleden legden Dijkshoorn de vraag voor op welke manier de jeugdhulp kan leren en verbeteren. Dijkshoorn wees onder meer op de positieve effecten van toenemende kennis en de ontwikkeling in behandelvormen. Als voorbeeld noemde hij het betrekken van ouders, die in veel gevallen zelf ook een hulpvraag hebben. Door gezinnen in plaats van alleen kinderen hulp te bieden, kan het aantal uithuisplaatsingen drastisch worden teruggebracht. Ook bepleitte Dijkshoorn een klimaat waarin er veel meer geluisterd wordt naar de kinderen en jongeren zelf, om van hun verhalen te leren en beleid te verbeteren.

Debat

De Tweede Kamer wil nog voor het einde van het jaar in debat met de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming) over het rapport van de commissie-De Winter.

Het position paper van GGZ Nederland ten behoeve van het rondetafelgesprek op 11 november jl. is hier te vinden.