Naar homepage

Nieuwe aanpak maakt crisiszorg sneller en toegankelijker

Publicatiedatum

Naast de politie, de ambulancezorg en de ziekenhuizen zijn de crisisdiensten van de geestelijke gezondheidszorg vanaf volgend jaar 24 per dag bereikbaar voor mensen die zich in een acute psychische crisis bevinden. De invoering en bekostiging van de nieuwe zorgstandaard acute psychiatrie maken deze werkwijze mogelijk. De nieuwe aanpak maakt de acute zorg sneller en beter toegankelijker.

Ander bekostigingsmodel

Er was een ander bekostigingsmodel nodig om de beschikbaarheid van 24 uurs crisiszorg te garanderen. Instellingen worden nu vanaf 1 januari betaald voor de beschikbaarheid en kunnen, net als de brandweer en ambulance, hun organisatie er op inrichten. Per regio voor acute geestelijke gezondheidszorg is er één budgethouder (zorgaanbieder) en één zorgverzekeraar die afspraken maken voor alle partijen in de keten acute ggz. Belangrijk is dat de inhoud van de standaard wordt uitgevoerd en gefinancierd en dat de beschikbaarheidskosten worden vergoed. Voor deze unieke vorm van bekostiging is een extra investering in de crisiszorg noodzakelijk. Na een inschatting van de extra kosten door Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben de verzekeraars en de zorgaanbieders besloten om, dit inkooptraject met onderling vertrouwen in te gaan. De gewenste verbeteringen zijn de extra investeringen waard en de ingeschatte bedragen passen binnen de eerder gemaakte afspraken in het Hoofdlijnenakkoord GGZ.

Verbeteringen

De laatste twee jaar hebben instellingen bepaald niet stilgezeten. De crisisdiensten hebben al verbeteringen doorgevoerd; zo zijn al er regio’s gestart met een ‘meldpunt acute ggz’ en hebben alle regio’s een crisisbeoordelingslocatie. Maar nog niet alle voorzieningen zijn al overal 24/7 bemand, daarvoor is de nieuwe bekostiging noodzakelijk. Met alle partijen is een invoeringsperiode van vier jaar afgesproken, onze inzet is om -ondanks de arbeidsmarktkrapte- zo snel mogelijk aan alle normen van de zorgstandaard te voldoen.