Zoeken

In 2030 is de gehele zorg rookvrij, dit is zo afgesproken in het Nationaal Preventieakkoord. Om zorginstellingen daarbij te ondersteunen is op 4 december de website www.rookvrijezorg.com officieel gelanceerd.  

Snelgroeiend initiatief 

De website bevat een snelgroeiend aantal best practices en communicatiemiddelen uit algemene en academische ziekenhuizen, verslavingszorginstellingen en ggz-instellingen die al een rookvrije werk- en behandelcultuur hebben gerealiseerd of daarin een aardig eind op weg zijn. 
 
De website is een initiatief van Koepelorganisaties NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen), NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), GGZ Nederland en Verslavingskunde Nederland, de Alliantie Nederland Rookvrij, het ministerie van VWS en het Trimbos-instituut. 

 

Rookvrij 

Voor de verslavingszorg is afgesproken dat instellingen aangesloten bij Verslavingskunde Nederland in 2020 rookvrij zijn. Uiterlijk in 2025 zijn alle ggz-instellingen aangesloten bij GGZ Nederland rookvrij. Ook zijn in 2025 alle ziekenhuizen die aangesloten zijn bij de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen rookvrij. 
 
Charles Wijnker directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie van het ministerie van VWS gaf het startsein voor de vernieuwde website in het bijzijn van alle initiatiefnemers. 

Ook aan de slag? 

Ook aan de slag met een rookvrije ggz? Neem dan contact op met Anton van Balkom, aanjager rookvrije ggz: avbalkom@ggznederland.nl

Bron: Trimbos