Naar homepage

NVvP en GGZ Nederland stellen intentieverklaring op

Publicatiedatum

De NVvP en GGZ Nederland vinden het belangrijk het werkplezier van de professionals te vergroten en de continuïteit van de 7X24 uurs ggz in Nederland te waarborgen. Daarom trekken zij hierin samen op en hebben een intentieverklaring opgesteld. Lees de intentieverklaring tussen NVvP en GGZ Nederland.

Uitgangspunt verklaring

Uitgangspunt voor de verklaring is het behoud van goede patiëntenzorg. Kernpunten zijn:

  1. inspraak van en regie door professionals;
  2. een betere taakverdeling tussen disciplines.

Psychiaters kunnen binnen hun instelling blijvend medeverantwoordelijkheid tonen voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Hiermee wordt het werken binnen een instelling hopelijk weer aantrekkelijk. De NVvP en GGZ Nederland committeren zich aan een concrete uitwerking van deze intentieovereenkomst in een plan van aanpak en waar van toepassing krijgt dit een plek aan de cao‑tafel.

De volledige intentieverklaring lezen? Klik dan hier.