Naar homepage

Onafhankelijk onderzoek gedaan naar kostprijzen Jeugd-GGZ

Publicatiedatum

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten verantwoordelijk voor de inkoop van zorg voor de jeugd. Dit leidt niet overal tot kostendekkende tarieven waardoor er op onderdelen flink onder de kostprijs specialistische jeugd-ggz wordt geboden. Dit is geen houdbare situatie. GGZ Nederland heeft een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar reële kostprijzen zodat het gesprek tussen gemeenten en aanbieders kan gaan over kwalitatief goede en passende zorg voor de jeugd.

Kostprijsonderzoek

Het onafhankelijke onderzoek is uitgevoerd door Berenschot. Berenschot heeft benchmarkonderzoek gedaan bij 21 jeugdhulpaanbieders, waaronder 16 aanbieders van jeugd-ggz. De volgende vragen stonden centraal:

  • wat is de kostprijs van de aanbieder, uit welke kostprijselementen is deze opgebouwd
  • hoe verhoudt deze zich tot die van vergelijkbare organisaties binnen het jeugddomein?

Uit het onderzoek blijkt dat de deelnemende aanbieders over het jaar 2017 gemiddeld een resultaat van -3% hebben gerealiseerd. In een aantal gevallen zijn er tekorten tot 18%. De huidige financiering van jeugd-ggz leidt tot tekorten, deze zijn niet zonder risico en op termijn onhoudbaar.

Berenschot heeft de resultaten verwerkt in een handreiking. Met deze handreiking bieden zij gemeenten en aanbieders van jeugd-ggz handvatten om het gesprek te voeren over reële kostprijzen en tarieven, gebaseerd op gevalideerde benchmarkcijfers.

Rechtszaken

Recent is een aantal rechtszaken geweest tussen gemeenten en instellingen waaruit bleek dat de tarieven te laag waren. Een rechter oordeelde – in een hoger beroepsprocedure - dat gemeenten ‘behoorlijk onderzoek’ moeten doen voor het bepalen van reële tarieven, waarbij rekening gehouden wordt met een realistische kostprijs van de zorg. Daarnaast moet er sprake zijn van een goede verhouding tussen de prijs voor de levering van jeugd-ggz en de eisen die worden gesteld aan de kwaliteit daarvan. De rechter heeft criteria geformuleerd waarmee rekening gehouden dient te worden. "De handreiking, op basis van het onderzoek van Berenschot, voorziet hierin!", aldus advocaat Yvonne Maasdam.

Samen verantwoordelijk

GGZ Nederland is blij met het uitgevoerde onderzoek. Met name met de handreiking die is opgesteld door Berenschot. Hiermee is vanaf heden een onafhankelijk instrument beschikbaar dat gemeenten en zorgaanbieders helpt om te focussen op waar het werkelijk om gaat; de juiste hulp op het juiste moment voor kinderen en jeugdigen die dat nodig hebben. Dat is wat gemeenten en aanbieders bindt en waar zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben.