Naar homepage

Onderzoek naar het oorlogsverleden van instellingen

Publicatiedatum

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, in opdracht van de Stichting Vergeten Slachtoffers Tweede Wereldoorlog.

Behoefte aan onderzoek

Recent is in o.a. Duitsland en Frankrijk veel gepubliceerd over de rol van instellingen voor psychiatrisch patiënten en gehandicaptenzorg tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor is bij familie en personeel en bestuurders van inrichtingen voor psychiatrisch patiënten en gehandicaptenzorg de onzekerheid over het oorlogsverleden van Nederlandse instellingen toegenomen. Daarom is er behoefte aan een grondig onderzoek naar de situatie in Nederland.

Inhoud van onderzoek

Onderzoekers van het NIOD zullen de ontwikkelingen in de instellingen voor psychiatrie en gehandicaptenzorg tijdens de bezetting systematisch in kaart brengen. Daarbij staat de vraag centraal wat de gevolgen waren van de bezetting voor de patiënten. Daarnaast wordt onderzocht in hoeverre Nationaalsocialistische opvattingen over psychiatrische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking een aanwijsbare rol hebben gespeeld in het beleid binnen de instellingen. Kijk voor meer informatie op http://www.vergetenslachtoffers.nl/.