Zoeken

Partners in de jeugdsector, waaronder GGZ Nederland, lanceerden op dinsdag 5 november een gezamenlijk platform waarop professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen samen laten zien hoe zij werken aan verbetering en versnelling in de zorg voor jeugd. 
 

Doel van het programma 

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel waaraan professionals, jeugd(hulp)aanbieders, overheden en kennisinstellingen zich – onder de vlag van het programma Zorg voor de Jeugd – voor de komende jaren hebben gecommitteerd. Om dit doel te bereiken, gaan zij actief samenwerken. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk. Om te laten zien wat er de komende jaren gebeurt én wordt bereikt in de zorg voor jeugd, is een platform opgezet: Voordejeugd.nl
 

Een interactieve plek 

Voordejeugd.nl is gemaakt voor en door professionals, aanbieders, gemeenten en kennisinstellingen. Gebruikers in het hele land delen op deze interactieve plek kennis en ervaring, wisselen informatie uit en doen inspiratie op uit bewezen goede voorbeelden In de praktijk. Met het doel: 

Zo draagt het platform Voordejeugd.nl bij aan een lerend jeugdstelsel. In het belang van kinderen, jongeren en gezinnen die hulp nodig hebben. 

www.voordejeugd.nl