Zoeken

Het aantal overlastincidenten door personen met verward gedrag is vorig jaar met acht procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie. Uit de cijfers valt niet op te maken hoeveel van deze incidenten werd veroorzaakt door mensen met psychiatrische problemen.

Volgens de politie komen lang niet alle mensen met verward gedrag met de politie in aanraking. In de meeste gevallen wordt er geen overlast veroorzaakt en is het gedrag niet crimineel of gevaarlijk. Het gaat om kwetsbare mensen, die de grip op hun leven dreigen te verliezen. Passende zorg en ondersteuning kan veel leed voor de persoon zelf en de omgeving voorkomen. Daarom vindt GGZ Nederland, net als de politie, vroegsignalering in de wijk zo belangrijk. Door tijdige interventie voorkom je verergering van de problemen. Deskundige ggz-hulp in elke wijk, waarbij ze samenwerken met bijvoorbeeld de wijkteams, de GGD, de wijkagenten, woningbouwcoöperaties helpt preventief.

Gezamenlijke inzet

Volgens GGZ Nederland gaan achter de incidenten vaak verdrietige verhalen schuil, van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit vraagt om een gezamenlijke inzet van alle partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau, onder regie van gemeenten, in lijn met het hoofdlijnenakkoord. Op die manier wordt het makkelijker om de verbinding tussen de domeinen vorm te geven. Zo kun je mensen ondersteunen, op die wijze die past bij hun hulpvraag. Door een persoonsgerichte aanpak -samen met alle partijen en met de personen en hun naasten- kan het aantal incidenten verminderen.