Naar homepage

Reactie op meester kackadorisprijs 2019

Publicatiedatum

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft Jacobine Geel de Meester Kackadorisprijs toegekend vanwege haar betrokkenheid bij het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) dat volgens de jury ‘onbewezen alternatieve geneeswijzen zou promoten.’

Voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland: “Het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid is een samenwerkingsverband van Lentis, het Máxima Medisch Centrum, het HagaZiekenhuis, het Maastricht UMC, het Radboudumc en het Louis Bolk Instituut. Deze gerenommeerde organisaties onderzoeken onder andere de (on)wenselijkheid van het combineren van leefstijlinterventies - zoals gezonde voeding, bewegen en vormen van mindfullness - met reguliere behandelingen. Zij ontsluiten de kennis hierover om patiënten te ondersteunen bij het maken van keuzes die hen kunnen helpen op de weg naar optimaal herstel.

“De zogenaamde ‘Integrale Geneeskunde’ is ontwikkeld in de Verenigde Staten en wordt daar momenteel aan 74 academische centra - waaronder Yale, Harvard en Stanford - onderzocht, onderwezen en toegepast. Wereldwijd is het momenteel een groeiende beweging met focus op een actieve patiënt, openheid naar alle vormen van geneeskunde waar bewijs voor bestaat en een nadruk op preventie.”

“De beweging sluit goed aan bij een tendens die ook in Nederland zorgbreed en zeker ook in de geestelijke gezondheidszorg waarneembaar is, en waarin de blik steeds nadrukkelijker wordt gericht op zaken als positieve gezondheid en preventie. Zo ondertekende GGZ Nederland vorig jaar, samen met zeventig andere maatschappelijke organisaties, het Nationaal Preventieakkoord. Om de ambitie waar te maken van het rookvrij krijgen van alle bij GGZ Nederland aangesloten lidinstellingen, is de gedegen kennis over effectieve leefstijlinterventies meer dan welkom.”

“Al te vaak gaat het in relatie tot de geestelijke gezondheidszorg over financiële krapte en tekorten op de arbeidsmarkt. De problemen waar de geestelijke gezondheidzorg mee kampt zijn reëel. Des te verheugender is dat er desondanks veelbelovende initiatieven zijn om de zorg te vernieuwen en iedere dag beter te maken. De inspanningen van het Consortium beschouw ik als een zorgvuldige, wetenschappelijk onderbouwde poging om de zorg nog beter te laten aansluiten bij het leven en de behoeften van patiënten, en hun kwaliteit van leven te vergroten.”