Zoeken

De Rotterdam Zero Suïcide Declaratie is verschenen na de 4th International Zero Suïcide Summit die in september vorig jaar plaatsvond in Rotterdam. 110 Professionals uit twintig landen kwamen samen voor betere suïcidepreventie in de geestelijke gezondheidszorg. Zij hebben één gemeenschappelijk doel: niemand zou eenzaam of radeloos moeten sterven door zelfmoord.

In de Rotterdam Declaration staan de belangrijkste principes voor een Zero Suïcide‑benadering. Deze vormen een inspiratiebron voor bestuurders in de geestelijke gezondheidszorg en professionals die werken met patiënten met suicidale gedachten en hun naasten.

Zero Suïcide ziet suïcidepreventie als een kwaliteit‑ en veiligheidsvraagstuk met drie pijlers: 

Concreet betekent dit gerichte én continue aandacht voor suïcidaliteit bij alle patiënten in zorg. Daarnaast is optimalisatie van zorgprocessen nodig waardoor het mogelijk wordt alle suïcidale patiënten tijdig effectieve hulp te bieden. “Ook de leden van GGZ Nederland onderschrijven de principes van deze zero suïcide‑benadering, in het volle besef van de reikwijdte ervan, maar eensgezind en met overtuiging”, zegt voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland.

Filmpje en toolkit

Een uitgebreide toolkit over Zero Suïcide is te vinden op de Amerikaanse website ZeroSuicide.com. Bekijk het filmpje over de Rotterdam Zero Suicide Declaration.