Naar homepage

Trauma ouders vaak oorzaak van kinderen met gedragsproblemen

Publicatiedatum

Hij reageert onder meer op het verhaal van Jason Bhugwandass, die in de Volkskrant van zaterdag zijn opname in een gesloten jeugdzorginstelling beschreef als een gevangenschap die hem meer kwaad dan goed deed.

“Het kind uit huis halen en opsluiten is geen oplossing”, zegt Dijkshoorn. “Ik vind dat we ernaar moeten streven ermee te stoppen. Net zoals wetenschappers en artsen alles doen om kanker de wereld uit te helpen.” In het interview geeft Dijkshoorn verschillende manieren aan hoe. “Er is voldoende kennis, meer dan tien jaar geleden, om kinderen op een andere manier verder te helpen. Het is noodzakelijk die kennis te verspreiden. Daarvoor moeten GGZ en jeugdzorg beter samenwerken. De oorzaak van psychische en gedragsproblemen liggen vaak in de thuissituatie, in de opvoeding. Kinderen met problematisch gedrag die in hun ontwikkeling worden bedreigd, blijken vaak getraumatiseerde ouders te hebben. Door het trauma van deze ouder tegelijk met de psychische en gedragsproblemen van de kinderen te behandelen, worden de oorzaken aangepakt. De ruimte voor uithuisplaatsing moet er nog wel zijn, want soms is de situatie voor een kind thuis zó ernstig, onveilig en uitzichtloos, dat het onverantwoord is. We moeten er als samenleving naar streven die situatie voor te zijn.”

Lees ook: Geen snelle oplossingen voor suïcidale kinderen.