Naar homepage

Verdere decentralisatie beschermd wonen zet beschermd wonen onder druk

Publicatiedatum

Cliënten met psychische problemen komen nu al moeilijk aan een beschermde woonplek. Door verdere decentralisatie wordt de toegang tot dit soort voorzieningen nog meer beperkt en dit gaat ten koste van de cliënt.

GGZ Nederland waarschuwt hiervoor in een reactie op het onderzoek van het Centraal Planbureau naar de doorgeschoten decentralisatie van beschermd wonen en pleit voor een verplichte samenwerking van gemeenten.

Beschermd wonen is nu de verantwoordelijkheid van 43 centrumgemeenten. Vanaf 2022 krijgen alle 355 gemeenten een vast budget voor beschermd wonen. Voor het opnemen van mensen uit andere gemeenten worden zij niet gecompenseerd. Hierdoor ontstaat het risico dat de landelijke toegankelijkheid onder druk komt te staan en cliënten niet de best passende hulp krijgen. Het CPB-onderzoek laat namelijk zien dat sinds de decentralisatie van beschermd wonen van het Rijk naar centrumgemeenten in 2015 het aandeel cliënten dat buiten de eigen regio instroomt, met 20 procent is gedaald.