Zoeken

Wij zijn zeer verheugd dat VNG vandaag tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) heeft ingestemd met het Hoofdlijnenakkoord ggz. Voor ons is het heel belangrijk dat de gemeenten eindelijk hun handtekening zetten onder dit akkoord. Dit komt niet alleen de jeugdzorg ten goede, maar álle geboden Wmo-zorg.

De VNG is voor onze leden een onmisbare partner binnen het sociale domein. Gemeenten en de geestelijke gezondheidszorg gaan gezamenlijk investeren in ambulante begeleiding en (begeleid ​en beschermd) wonen in de wijk. Alleen met elkaar kunnen we bouwen aan een mentaal gezonde, inclusieve en veilige samenleving. ​Dat gaat over zo ongeveer alles dat het dagelijks leven zinvol maakt: wonen, werken, leren en sociale relaties. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar makkelijk weten te vinden en elkaar de hand toesteken. De komende jaren zetten we niet alleen in op goede zorg en begeleiding, maar kijken we ook naar de condities waaronder we dit goed of nog beter kunnen doen.

Commitment

Bijna een jaar geleden zijn afspraken gemaakt in het Hoofdlijnenakkoord GGZ. VNG heeft deelgenomen aan de onderhandelingen maar had, in afwachting van meer geld van het Rijk voor het uitvoeren van alle nieuwe taken, het akkoord (nog) niet getekend. Met het commitment van de gemeenten kunnen wij de gemaakte afspraken rond jeugdhulp, ggz begeleiding en wonen in de wijk en de aanpak van de wachttijden nu voortvarend aanpakken.