Zoeken

De website van de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit Forensische Zorg staat live. Hierop volgt u de activiteiten en de voortgang van de Taskforce, leest u nieuws, kunt u vragen stellen en uw mening geven. De website is opgebouwd rondom de drie hoofdthema’s van de Taskforce: verlaging van de administratieve lasten, ontwikkelen van een basis opleidingsprogramma voor forensisch vakmanschap en komen tot een arbeidsmarktaanpak die de positie van de forensische zorg verbetert. De site wordt steeds van nieuwe informatie voorzien. Kijk er dus regelmatig even op.

Geef uw mening! 

Doel van de website is ook om uw mening te horen over wat wel en wat niet werkt. De signalen die u afgeeft, zijn voor de Taskforce heel belangrijk. Maak daar dus gebruik van. U kunt de Taskforce ook uitnodigen om bijvoorbeeld op bijeenkomsten het gesprek aan te gaan over de kwaliteit en veiligheid van de sector.

Doel van de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit Forensische Zorg 

In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg (2018-2021) hebben GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Federatie Opvang, de RIBW Alliantie en het ministerie van Justitie en Veiligheid afgesproken om de kwaliteit en veiligheid van de forensische zorg te verbeteren. Om de afspraken uit te voeren, is de Taskforce Veiligheid en Kwaliteit Forensische Zorg opgericht. De Taskforce staat onder leiding van Bas Eenhoorn.

Bekijk de website