Naar homepage

Werkvloer merkt te weinig van lastenvermindering

Publicatiedatum

Ondanks alle inspanningen van GGZ Nederland en vele andere partijen is de administratieve lastenvermindering op de werkvloer niet of nauwelijks merkbaar. Recente cijfers van adviesbureau Berenschot bevestigen dit beeld.

In de langdurige zorg zeggen medewerkers gemiddeld ruim een derde van hun werkbare tijd (35 procent) aan administratieve taken te besteden. Dit is vier procent méér dan vorig jaar en maar liefst tien procent meer dan in 2017. Het percentage is het hoogst in de geestelijke gezondheidszorg (40 procent). Berenschot publiceerde vandaag een meerjarig onderzoek naar de administratieve lastendruk onder 7.700 zorgprofessionals.

GGZ Nederland herkent de analyse en de conclusies van het onderzoek. Het terugdringen van de administratieve lastendruk is ‘als dweilen met de kraan open’: aan de ene kant verdwijnen er regels, maar aan de andere kant komen ze er minstens net zo hard weer bij, zoals bijvoorbeeld bij de invoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) per 1 januari 2020.

Lange adem

Wij bereiden samen met onze leden een plan voor om de lastendruk te verminderen. Dit vraagt om een fundamenteel andere visie op verantwoorden en controleren in de geestelijke gezondheidszorg. Het tegengaan van de regeldruk vergt een lange adem, want het kost tijd voordat de effecten van maatregelen zichtbaar zijn, en alle partijen zich eraan houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de standaardisatie van informatie-uitwisseling met gemeenten in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).