Naar homepage

Wij willen leren van de verhalen van slachtoffers

Publicatiedatum

‘Maatschappelijke normen, zorg en mogelijkheden van behandeling en opvang ontwikkelen zich voortdurend. We wisten dat in het verleden sommige kinderen in jeugdhulp nare dingen meemaakten en we hebben ons goed ontwikkeld, maar we zijn er nog niet. Wij zijn dan ook geschokt om te horen dat zeer kwetsbare jongeren in de jeugdzorg soms het slachtoffer van geweld zijn geworden’, zegt bestuurder Peter Dijkshoorn van GGZ Nederland.

‘Naast veel mooie dingen komt geweld, zowel psychisch als fysiek, tot op de dag van vandaag in onze sector voor. Soms onbewust, soms uit pure onmacht en soms terwijl het echt niet had gemogen en echt fout is. Het is goed dat deze misstanden bespreekbaar worden met dit rapport. Het is goed dat mensen hun verhaal hebben kunnen doen, maar bovenal, ben ik dankbaar dat mensen hun verhaal hebben gedaan’ GGZ Nederland wil de verhalen van slachtoffers horen. Dijkshoorn: ‘We gaan naar ze luisteren en leren van hun verhalen.’

Commissie De Winter

Vandaag presenteerde Commissie De Winter het rapport ‘Onvoldoende beschermd’, waarin staat dat in de afgelopen zeventig jaar in alle deelsectoren van de jeugdzorg, geweld heeft plaatsgevonden. Het rapport volgt op het onderzoek dat de commissie in opdracht van het kabinet de afgelopen tweeëneenhalf jaar heeft gedaan naar geweld in residentiële instellingen, pleegzorg, justitiële jeugdinrichtingen, de jeugd-ggz, de LVB-sector, doven- en blindeninstituten en azc’s.

Aanbevelingen

GGZ Nederland wil samen met de andere branches, Jeugdzorg Nederland, VGN en VOBC, leren van het rapport. ‘De commissie doet een aantal duidelijke aanbevelingen. Die gaan we deze maand nog bespreken met de slachtoffers, de jongeren en professionals uit de jeugdzorg en met de ministeries. Waar het kan, brengen we de aanbevelingen zo snel mogelijk in praktijk en dat zal variëren van onterechte uithuisplaatsingen tot geweld in de zorg,’ aldus Peter Dijkshoorn.

Steun voor slachtoffers

De leden en GGZ Nederland stellen hun deuren open voor slachtoffers. Peter Dijkshoorn: ‘We willen de verhalen horen en zullen ons uiterste best doen betrokkenen recht te doen én om van ze te leren’ Slachtoffers kunnen contact opnemen met Slachtofferhulp Nederland die hen bij de gesprekken kan ondersteunen. GGZ Nederland draagt, net als de andere branches, financieel bij aan het faciliteren van lotgenotencontact. “Natuurlijk kunnen mensen zich ook rechtstreeks bij onze organisaties melden”.

Werken aan verbeteringen

In de jeugd-ggz streeft een groep professionals naar onder andere 0 uithuisplaatsingen, 0 separaties en 0 jongeren die zich suïcideren. We noemen dit ‘de beweging van nul’ en roepen zorgorganisaties actief op hieraan mee te doen. Dijkshoorn: ‘Het is belangrijk om te blijven werken aan verbeteringen. Het kan iedere dag beter. Dit rapport geeft ons een extra duw in de rug.’