Naar homepage

Zo kan het ook! Minder administratie, meer tijd voor zorg

Publicatiedatum

‘Minder administratieve regeldruk levert per medewerker in de ambulante psychiatrie 51 minuten per dag op. Een klein uur aan extra tijd die aan patiënten thuis en op straat kan worden besteed’, kopte de NOS vorige maand over de pilot die lid-instelling Arkin in samenwerking met Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft uitgevoerd. Wat houdt die pilot in? En kan het ook een positief effect hebben op de wachttijden in de ggz?

Meer tijd voor de cliënt

De Amsterdamse zorgorganisatie Arkin helpt mensen met psychiatrische stoornissen en complexe psychische- en verslavingsproblematiek. Dit kunnen langdurige trajecten met intensieve begeleiding zijn. Soms is het daarbij nodig dat de medewerkers van Arkin de cliënten ook thuis of op straat bezoeken en begeleiden. Die zorg is lang niet altijd van tevoren te plannen. Dit maakt registratie lastig. Daarom stapte Arkin zelf naar Zilveren Kruis met de vraag of de administratieve lasten gedrukt konden worden, met een tweeledig doel: meer tijd voor de cliënt en meer werkplezier voor de zorgprofessionals.

Lees het volledige artikel met interviews met de projectleider Caroline Bakker van Arkin en zorginhoudelijk adviseur ggz Job van Huizen bij Zilveren Kruis op wegvandewachtlijst.nl