Naar homepage

Zo kan het ook! ‘Warme overdracht’

Publicatiedatum

De afspraken gaan over een warme overdracht van specialistische GGZ naar de huisarts en/of generalistische basis GGZ van patiënten met een chronische psychiatrische aandoening in een stabiele fase. ‘Het gaat om de best passende zorg voor deze doelgroep’, aldus Erik van Gijssel, kaderhuisarts GGZ en betrokken bij de totstandkoming van de samenwerkingsafspraken.

Zorg overdragen

Voor een aantal mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) geldt dat ze vaak langdurig in behandeling zijn in de specialistische GGZ. Als in de loop van de behandeltijd een stabiele situatie ontstaat, kunnen deze cliënten vaak best worden overgedragen aan de huisarts of aan de basis GGZ. ‘De huisarts kan deze zorg prima overnemen’, stelt Erik van Gijssel. ‘Het voordeel voor de cliënt is dat de zorg dan laagdrempeliger en dichterbij is. En als huisarts heb je ook goed zicht op andere gezondheidsvraagstukken van de betreffende cliënt. In de praktijk gebeurt het al wel dat huisartsen of de basis GGZ op deze manier cliënten overneemt, maar dat liep lang niet altijd lekker.’

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Bron: www.wegvandewachtlijst.nl