Zoeken

In diverse regio’s vragen gemeentes zorgaanbieders om uitkomstinformatie uit de individuele behandeling op persoonsniveau te leveren. Leden van GGZ Nederland hebben zorgen over de privacy van hun cliënten. Zij hebben GGZ Nederland de vraag gesteld of gemeenten in hun recht staan.

GGZ Nederland ziet hiervoor, net als andere aanbieders van jeugdzorg, geen legitimatie in de relevante wetten. GGZ Nederland vindt het wel van groot belang dat aanbieders van zorg aan jeugd en de gemeente, immers financier van en verantwoordelijk voor de zorg, samenwerken om vraag en aanbod (kwantitatief en kwalitatief) goed op elkaar af te stemmen en te evalueren. Uitkomstinformatie kan hierbij van grote waarde zijn. Daarbij gaat het echter om trends in de uitkomstinformatie; inzage in uitkomstindicatoren op persoonsniveau is hiervoor niet nodig. Voor de gemeentes bestaan, binnen de wet, diverse mogelijkheden voor het verkrijgen van uitkomstinformatie.

GGZ Nederland adviseert haar leden om zich niet contractueel te binden aan het leveren van uitkomstinformatie uit de individuele behandeling op persoonsniveau, en met de gemeente, binnen de wettelijke mogelijkheden, te komen tot andere afspraken over inzage in de uitkomstindicatoren.

Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u een dossierpagina met veel informatie over het werken met outcome-indicatoren bij zorg voor jeugd. De informatie die u hier vindt is besproken en getoetst in de Begeleidingscommissie Outcome, waaraan de brancheorganisaties van aanbieders van zorg voor jeugd (dus ook GGZ Nederland), verschillende gemeentes/ gemeentelijke samenwerkingsverbanden, het ministerie van VWS en het CBS deelnemen, onder voorzitterschap van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

Op de site vindt u ook een overzicht van de routes voor het aanleveren van outcome-indicatoren.