Zoeken

Veel Europese landen staan voor dezelfde problemen op het gebied van gezondheidszorg; wachtlijsten nemen toe en betaalbaarheid staat onder druk. Op uitnodiging van het internationaal waarde netwerk van GGZ Nederland keken de Zweedse minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Lena Hallengren, haar Staatssecretaris Maja Fjaestad en collega’s daarom bij GGZ Noord-Holland-Noord hoe de organisatie innoveert.

Digitale zorg

Bij GGZ NHN wordt sterk ingezet op het bieden van digitale zorg. De GGZ organisatie wil zo zorg op maat blijven bieden aan haar cliënten. “Digitale zorg past perfect in onze visie; beter worden doe je thuis. Wij geloven dat je thuis en in je eigen omgeving het beste herstelt. Onze professionals, van verpleegkundige tot psychiater, werken daarom in één team in een kleinschalig gebied. Online behandeling kan daar een mooie aanvulling op zijn en soms zelfs prima vervanging van het face-to-face contact. Maar ook online behandelmodules bieden onze cliënten veel flexibiliteit en eigen regie over de behandeling.” Vertelt Lucretia d'Fonseca, directeur bij GGZ NHN.

Voor veel cliënten is online zorg een geruststellend idee bevestigt een cliënt van het Digiteam aan de aanwezige Zweedse delegatie via een beeldverbinding: “Het is fijn dat ik 24/7 contact op kan nemen via telezorg. Gewoon wanneer ik het nodig heb. Het helpt mij structuur in mijn dag te krijgen en de dag op te starten”. Het Digiteam is 24/7 beschikbaar voor ongeplande zorg aan cliënten van GGZ NHN.

Nieuwe digitale behandelmethoden

Ook werd met de Zweedse bezoekers gesproken over het implementeren van nieuwe digitale behandelmethoden zoals de inzet van virtual reality in een behandeling en training van medewerkers. Daarnaast is DiSofa online therapie, als onderdeel van GGZ NHN, een voorbeeld van 100% online zorg in de basis GGZ.

Op de herstelwerkplaats in Alkmaar

De delegatie werd ontvangen in de Herstelwerkplaats in Alkmaar. Hier begeleiden ervaringsdeskundigen mensen met een psychische kwetsbaarheid in hun persoonlijk herstel. Maaike van der Werff, zelf ervaringsdeskundige bij GGZ NHN, lichtte het belang van ervaringsdeskundigheid als volwaardige kennisbron in de GGZ toe. De inzet van Ervaringsdeskundigen bij de intake helpt bovendien zorg herstelgerichter, dus efficiënter, in te zetten en de Herstelwerkplaats maakt effectief besteden van wachttijd mogelijk.

De minister zei na afloop: “Het is inspirerend om zulke concrete voorbeelden te zien. Het motiveert zeker om verder uit te zoeken hoe dit past binnen het Zweedse gezondheidszorg model”.