Naar homepage

Advies inzet zorgmedewerkers buiten ziekenhuis

Publicatiedatum

Algemeen

Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog, éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes belangrijk. Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’.

Heel Nederland

Heeft een medewerker een risicogebied bezocht of contact gehad met patiënten met een corona infectie én klachten van verkoudheid of hoesten? Dan luidt het advies: Thuisblijven (uiteraard in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD).

Heeft een medewerker niet een risicogebied bezocht en geen contact gehad met patiënten met een corona infectie én wel klachten van verkoudheid of hoesten? Dan kan men, ook bij klachten, gewoon gaan werken.

Aanvullend advies Noord-Brabant

Voor zorgmedewerkers die niet een risicogebied hebben bezocht en geen contact hebben gehad met patiënten met een corona infectie geldt:

  • ​Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is geen reden om thuis te blijven.
  • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts: thuisblijven, in overleg met werkgever.
  • Koorts is bij >38 graden.

Wanneer kunnen zorgmedewerkers weer aan het werk:

  • Mensen met bovengenoemde klachten moeten thuisblijven tot ze één dag niet meer hoesten en geen koorts hebben.
  • Als familieleden nog klachten hebben mag men wel gaan werken als men zelf één dag niet meer hoest en geen koorts heeft.

Continuïteit zorg

Als de continuïteit van de zorg in gevaar komt door een groot aantal ziekmeldingen door het coronavirus (COVID-19), overleg dan met de GGD over de mogelijkheid uw werknemers te laten testen.

Extra maatregelen

Bij functies waarbij dat mogelijk is, wordt tevens geadviseerd om thuis te werken en/of werktijden te spreiden om contact en verspreiding te beperken. Deze adviezen gelden ongeacht contacten en/of bezoeken aan risicogebieden.