Zoeken

Deze week start het tweede deel van de landelijke arbeidsmarktcampagne ‘Werken in de forensische zorg’. Het eerste deel ging afgelopen zomer van start. Ook nu worden radiocommercials uitgezonden en berichten en banners gedeeld op social media. Daarbij wordt voor meer informatie, banen en ervaringsverhalen verwezen naar de website.

De campagne is een initiatief van de Taskforce Forensische zorg. Hiermee geeft ze uitvoering aan een onderdeel van de Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021, namelijk het verbeteren van de arbeidsmarkt. Inmiddels is een toolkit met campagnemiddelen gemaild aan de contactpersonen van de HRM- en communicatie-afdelingen van de forensische zorgaanbieders met de vraag om de campagne te ondersteunen. Voor meer informatie over de landelijke arbeidsmarktaanpak kunt u terecht bij Yolanda van Dun, projectleider Taskforce Forensische Zorg. Voor vragen over de Taskforce kunt u terecht bij Eva de Spa.