Naar homepage

Berichtgeving over samenloop van Wvggz en Wzd

Publicatiedatum

In de afgelopen dagen zijn er verschillende berichten in de media verschenen over knelpunten in de samenloop van de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd).

De Wvggz richt zich op mensen met psychiatrische problematiek waarvoor gedwongen zorg en behandeling noodzakelijk is. De Wzd is bedoeld voor mensen die lijden aan dementie (PG-sector) of die te maken hebben met een verstandelijke beperking (VG-sector). GGZ Nederland herkent de zorgen over de uitvoering van de Wzd en de Wvggz bij samenloop. Sinds de inwerkingtreding van de genoemde gedwongen zorgwetten (ter vervanging van de wet Bopz) ontvangen wij signalen van onze leden dat capaciteitsproblemen in de VG- en PG-sector ervoor zorgen dat cliënten, waarop uitsluitend de Wzd van toepassing is, ten onrechte voor beoordeling, crisisopvang of verblijf in de ggz belanden.

Het signaal dat crisisdiensten alle Wzd-gerelateerde cliënten weigeren, herkent GGZ Nederland niet. Ggz-instellingen laten juist op basis van goed hulpverlenerschap ook de cliënten met uitsluitend Wzd-problematiek niet in de kou staan. In veel regio’s voeren de ggz-instellingen de IBS-beoordeling uit en worden Wzd-cliënten zelfs voor enkele dagen opgenomen in een ggz-instelling.

Wij krijgen echter ook signalen dat de rechter de verlenging van de inbewaringstelling (IBS) afwijst omdat de ggz-instelling geen Wzd-accommodatie is. Dit zorgt voor een onhoudbare en onwerkbare situatie. Een situatie bovendien, waarvoor de oplossing niet is gelegen in het aanspreken van de ggz-sector op een verantwoordelijkheid die elders ligt. Capaciteitsproblemen in de sector VG/PG moeten in die sectoren worden opgelost en niet worden doorbelast aan een sector die de handen al vol heeft aan het uitvoeren van de eigen gedwongen zorgwet.

Het is wenselijk dat zowel het capaciteitsprobleem als de structurele organisatie van de uitvoering van de Wzd op korte termijn met de verschillende partijen aan tafel wordt besproken. GGZ Nederland denkt hier graag over mee. Daarom heeft GGZ Nederland Actiz, VGN en Verenso uitgenodigd voor een overleg.

De scheiding van de wet Bopz in de Wzd en Wvggz heeft niet voor niets plaatsgevonden. De twee wettelijke kaders zijn bedoeld om de zorg zo passend mogelijk te maken voor de verschillende doelgroepen: de juiste (gedwongen) zorg op de juiste plek. Het is de taak van alle zorgaanbieders om ervoor te zorgen dat cliënten worden behandeld vanuit het juiste wettelijke kader door professionals die hiervoor zijn opgeleid en over de nodige specifieke expertise beschikken.

Bekijk ook onze antwoorden op veelgestelde vragen over de Wvggz.