Zoeken

Het RIVM deed op maandag 24 augustus een aanpassing in het testbeleid rond de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis. Met het - op dat moment - toenemend aantal besmettingen in Nederland en het aanscherpen van de algemene maatregelen is een stringent beleid rond quarantaine van belang. Zorgmedewerkers dienen zich nu aan 10 dagen quarantaine te houden. Bij hoge uitzondering en alléén als de zorgcontinuïteit in het geding komt, kan hier in overleg met bedrijfsarts of GGD van afgeweken worden.
 
Recent is de eis gesteld dat instellingen over criteria beschikken waarmee uitzonderingen te verdedigen zijn. De volgende set met criteria hebben we met en voor onze leden vastgesteld. De criteria zijn gedeeld met de landelijke partijen VWS, GHOR en het RIVM. Zij brengen deze onder de aandacht bij de regionale GGD. Hiermee stimuleren we dat alle GGD’en hetzelfde beleid hanteren.
 
Het verzoek aan de instellingen binnen de ggz is deze criteria te hanteren als vastgesteld moet worden of een zorgmedewerker ten tijde van quarantaine bij uitzondering toch kan werken.
 
Wij hopen dat de vastgestelde criteria bijdragen aan het garanderen van de 24-uurs zorg en ambulante zorg in deze ingewikkelde tijd.