Zoeken

Hoe voorkomen we geweld in de jeugdzorg? In juni vorig jaar deed Commissie De Winter hiervoor aanbevelingen. De Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) – de samenwerking van de Nederlandse ggz, Jeugdzorg Nederland, VGN en de VOBC – , Nidos en de Rijksoverheid hebben in de tussentijd gewerkt aan een pakket aan maatregelen om het leed van de slachtoffers te erkennen en te leren voor de toekomst. In dit online congres geven we invulling aan deze maatregelen, gaan we dieper in op enkele thema’s en leren we van wat er is gebeurd.

In vier ochtenden besteden we aandacht aan de volgende thema’s:

9 november: In dialoog over werken aan veiligheid

Een van de aanbevelingen van Commissie De Winter is: bespreek met cliënten, in het bijzonder kinderen, het geweld in de jeugdzorg. Deze ochtend staat in het teken van vragen als ‘wat is veiligheid voor cliënten, professionals en bestuurders?’ En ‘wat is geweld voor hen?’ ‘Wat doe je in situaties van (on)veiligheid als cliënt en als professional?’ ‘Wat is dan de rol van de bestuurder?’ Gaat u met andere cliënten, professionals en bestuurders in dialoog?

10 november: Hoe om te gaan met geweld in de jeugdzorg?

Het voorkomen van geweld is essentieel voor een veilig leef- en behandelklimaat in de jeugdzorg. Hoe zorg je hier als professional voor? Hoe vang je signalen van geweld op? Hoe maak je geweld bespreekbaar? Hoe voorkom je geweld? En wat kun je dan doen om escalatie te voorkomen en om de schade voor de jeugdige, maar ook voor je collega’s te beperken?

12 november: Wat kunnen we leren van ervaringsdeskundigen?

In de jeugdzorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen. In deze sessie is aandacht voor de wijze waarop ervaringsdeskundigen een bijdrage kunnen leveren aan het creëren van veiligheid. Onderzoekers vertellen over de betekenis van – en de wijze waarop de inzet van ervaringsdeskundigheid plaatsvindt. Ervaringsdeskundigen gaan in gesprek over wat er is geleerd, hoe we blijven leren en hoe we oplossingen kunnen vinden voor pijnlijke zaken die ook nu nog plaatsvinden.

13 november: Reflectie

Op de laatste dag, vrijdagochtend 13 november, sluiten we af met bestuurders van de brancheorganisaties en een aantal stakeholders. We reflecteren op de inzichten die we deze week hebben opgedaan. Hiermee versterken we de verdere ontwikkeling en verbetering van de jeugdzorg voor de komende jaren.

Registratie

Het congres is bedoeld voor bestuurders, managers, professionals en cliënten van jeugdhulporganisaties en Gecertificeerde Instellingen. De organiserende branche-organisaties hebben hiervoor uitnodigingen verzonden in de eerste helft van oktober. U kunt zich nu aanmelden via deze registratielink. Heeft u interesse, maar nog uitnodiging ontvangen, neem dan contact met ons op via contact@bgzj.nl.