Naar homepage

Corona en jeugd(hulp): lessons learned

Publicatiedatum

Vorige week organiseerde VWS een expertmeeting over de geleerde corona-lessen. Ans van de Maat (bestuurder Nederlands Jeugdinstituut) en Arne Popma (hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Levvel en Amsterdam UMC) namen aan deze expertmeeting deel en schreven hiervoor een mooi essay.

Dit essay is te vinden op de website van het NJI onder de titel ‘Betrek kinderen en jongeren bij coronabeleid’.

Ongeveer een derde van onze bevolking bestaat uit kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Toch zijn ze slecht vertegenwoordigd bij het formuleren van de maatregelen, maar de coronamaatregelen hebben hen wel hard geraakt. In het essay wordt ingegaan op het grote belang van contact, onderwijs en beweging voor een goede ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Van de Maat en Popma nemen, samen met oa branches, beroepsgroepen en de ministeries van VWS, J&V en OCW deel aan het wekelijkse corona jeugdoverleg. In dit overleg wordt oa gesproken over wat van belang is voor een mogelijke tweede golf. Signalen, vragen of goede voorbeelden kunt u doorgeven aan Djieuwke Verseput.