Naar homepage

De Nederlandse ggz adviseert leden: Zorgbonus ruimhartig toekennen

Publicatiedatum

Na de publicatie van de regeling Zorgbonus en de handreiking door VWS op vrijdag 18 september heeft de Nederlandse ggz vorige week met ruim zestig leden een aantal sessies georganiseerd. Aanvullend op de handreiking van VWS volgt begin oktober uit deze bijeenkomsten een advies dat instellingen helpt te bepalen welke zorgprofessionals in aanmerking komen voor de Zorgbonus. Vastgehouden wordt aan het standpunt de Zorgbonus ruimhartig toe te kennen.

De Nederlandse ggz vindt, samen met alle andere branches in de zorg, de bonus een mooie en terechte blijk van waardering en dankbaarheid van VWS, en daarmee van de politiek en het Nederlandse volk, voor de medewerkers in de zorg die zich hebben ingezet in de strijd tegen COVID-19. Ingewikkeld blijft, dat het normaal gesproken de gever is die bepaalt aan wie hij iets geeft. VWS, de gever, wil desondanks dat werkgevers bepalen wie de bonus wel krijgt en wie niet.

Uniformiteit

Tijdens de sessies van de Nederlandse ggz hebben de lidinstellingen wensen en obstakels gedeeld, oplossingen bedacht, deze bij elkaar getoetst en vervolgens laten aanvullen door de professionals in de instellingen. Het doel is een advies uit te brengen, als aanvulling op de handreiking van VWS, waarmee instellingen in de GGZ de toekenning van de zorgbonus aan de professionals snel en goed kunnen regelen. Daarmee wordt voorkomen dat ieder voor zich het wiel opnieuw moet uitvinden. En dat levert tijdwinst op. Daarnaast draagt het bij aan zoveel mogelijk uniformiteit in de uitvoering.

Uitvoering

De Nederlandse ggz draagt graag bij aan de uitvoering van de bonusregeling, omdat het buitengewoon belangrijk is om de waardering en dankbaarheid van de samenleving aan de zorgmedewerkers over te brengen. De regeling voldoet aan het uitgangspunt ‘ruimhartig toepassen’, omdat zowel zorgprofessionals als ondersteunende professionals voor de bonus in aanmerking komen. De richtlijnen geven aan dat zij die, direct of indirect, te maken hebben gehad met COVID-19 of betrokken zijn geweest in de strijd tegen COVID-19 recht hebben op de bonus.

Vertrouwen

Professionals die in de referentieperiode niet hebben gewerkt, omdat ze bijvoorbeeld arbeidsongeschikt waren, met zwangerschapsverlof, of thuis hebben gezeten omdat de zorg was afgeschaald, komen niet in aanmerking. De zorgaanbieder beoordeelt dus welke medewerkers in aanmerking komen, met inachtneming van de richtlijnen. VWS heeft uitgesproken vertrouwen te hebben in de organisaties en bestuurders die gaan bepalen welke zorgmedewerkers in aanmerking komen.