Naar homepage

de Nederlandse ggz publiceert jaarverslag 2019

Publicatiedatum

De Nederlandse ggz heeft vandaag het jaarverslag over 2019 gepubliceerd. Hierin blikt de brancheorganisatie voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg terug op het afgelopen jaar. In het licht van de actuele coronacrisis lijkt 2019 al lang geleden. Toch is het juist ook nu belangrijk om een helder zicht te hebben op waar de organisatie vandaan komt, vindt Jacobine Geel, voorzitter van de Nederlandse ggz. “We hebben in 2019 in de sector, maar zeker ook in de vereniging en onze bureauorganisatie belangrijke ontwikkelingen in gang gezet.”

Nieuwe cao voor de sector

In het jaarverslag worden de belangrijkste ontwikkelingen in 2019 beschreven. Een daarvan was het arbeidsmarktvraagstuk. Sinds enkele jaren tekende zich een krapte af op de arbeidsmarkt in de zorg, en met name ook in de ggz. In 2019 begon dat zodanig te knellen, dat actie was vereist. De Nederlandse ggz heeft zich op verschillende vlakken hard gemaakt voor de ggz als aantrekkelijke sector om in te werken. Zo is onder andere een nieuwe cao afgesloten voor de sector afgesloten, met aantrekkelijke voorwaarden voor alle professionals en ruimte voor opleiding en ontwikkeling.

Moderne verenigingsstructuur

Een andere belangrijke ontwikkeling was het bestendigen van de nieuwe verenigingsstructuur van de Nederlandse ggz. De Nederlandse ggz ontwikkelt zich van traditionele belangenbehartiger tot moderne netwerkvereniging. Er wordt sinds 2019 gewerkt in zogenoemde waardenetwerken, met een belangenbehartiging via regieteams en winning teams. Maximale participatie van leden en partners kreeg verder vorm. Om deze samenwerking zo goed mogelijk te ondersteunen is de bureauorganisatie aangepast: compacter en slagvaardiger. Jacobine Geel zegt hierover: “Leden reageerden tot nu toe positief op de vernieuwde verenigingsstructuur. Velen doen mee en denken mee, gemotiveerd om de zorg die we bieden iedere dag een beetje beter te maken.”

Netwerk aan het woord

Ook de manier van verslaglegging is vernieuwd ten opzichte van het jaar ervoor. Bij een moderne netwerkorganisatie past een jaarverslag waarin het netwerk nadrukkelijk aan het woord komt. Daarom zijn in het jaarverslag verschillende interviews met stakeholders opgenomen. Zij kijken positief-kritisch terug op het afgelopen jaar. Verder is de informatie in het jaarverslag verrijkt: meer data, meer financiële cijfers, meer transparantie. Daarnaast is de vormgeving vernieuwd, met ruimte voor grafische elementen en infographics.

Lees het jaarverslag

Meer weten over de belangrijkste gebeurtenissen in 2019 in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg? Lees hier het Jaarverslag 2019 van de Nederlandse ggz.