Naar homepage

e-magazine: gezond opgroeien

Publicatiedatum

De geestelijke gezondheidszorg is de laatste jaren sterk in ontwikkeling. De Nederlandse ggz stimuleert deze ontwikkeling met haar nieuwe organisatiestructuur, waarin in netwerkverband en waardegedreven wordt gewerkt aan ambitieuze maatschappelijke doelen. Ook in het waardenetwerk ‘Gezond Opgroeien’ worden stappen gezet. In dit e-magazine leest u over belangrijke trends in jeugd-ggz.

Afscheidsinterview Peter Dijkshoorn

In september neemt kinderpsychiater Peter Dijkshoorn afscheid als bestuurder bij Accare. Daarmee stopt ook zijn rol als portefeuillehouder waardenetwerk ‘Gezond Opgroeien’ in het bestuur van de Nederlandse ggz. In een speciaal afscheidsinterview stipt hij nog een keer zijn hoge ambities voor de jeugdhulp in Nederland aan. “Blijf voor die grote doelen gaan. Het zijn doelen voor gezinnen en kinderen, doelen voor de samenleving”.