Zoeken

Voor eind 2020 moeten zorgorganisaties met meer dan 250 fte een tweede EED Energie Audit uitvoeren en het rapport inleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Milieuplatformzorg/Stimular heeft een format ontwikkeld dat in combinatie met de ingevulde CO2 reductietool voor de portefeuilleroutekaart voorziet in deze rapportage. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de doelstelling om de verschillende (wettelijk verplichte) rapportages (EED Energie-Audit, informatieplicht en portefeuilleroutekaart) ineen te schuiven.

Routekaarten voor monitoring

Voor de uitwerking van het Klimaatakkoord hebben de zorgbranches een afspraak met het Rijk gemaakt voor een aanpak met portefeuilleroutekaarten CO2 reductie. De aanpak van CO2 reductie via routekaarten is opgenomen in de Green Deal Zorg en nadien ook in het Klimaatakkoord. De aanpak via routekaarten biedt vrijheid voor zorgorganisaties om zelf de route naar de doelstellingen voor 2030 en 2050 te bepalen. Het is daarom van belang dat - gegeven deze vrijheid – we kunnen aantonen dat dit ook voldoende effectief is door de ontwikkeling te monitoren. Een belangrijke bouwsteen voor deze monitoring zijn de ingevulde routekaart-tools, die het EVZ voor de care branches verwerkt tot een monitoringsrapportage over de voortgang van de CO2 reductie bij zorggebouwen. Uiteraard worden de gegevens door het EVZ vertrouwelijk behandeld en alleen geanonimiseerd gebruikt.

Welk format hoort bij welke rapportage?

Routekaart

  1. Het begint met de CO2 reductietool. Dit is een Exceltool waarin u over de tijd heen verduurzamingsmaatregelen in kunt plannen en inzicht krijgt in zaken zoals de kosten/baten en de CO2-reductie. Er is een handleiding beschikbaar voor het invullen van de tool.
  2. Bij de CO2 reductietool hoort een oplegger. Dit is een beknopt word-format om in te vullen.
> CO2 reductietool + oplegger = Routekaart

EED rapport

  1. Er is een specifiek format voor de EED-eisen. Dit format kan samen met de CO2-reductietool gebruikt worden voor het opstellen van het EED-rapport.

> CO2-reductietool + EED-format = EED-rapport

Downloads & info

Vragen over dit thema? Of over de deelname van de Nederlandse ggz aan de Geen Deal Zorg? Dan kunt u terecht bij Marijke Verbeek, manager Belangenbehartiging mverbeek@denederlandseggz.nl