Zoeken

Zorgorganisaties met meer dan 250 fte moeten een tweede EED Energie Audit uitvoeren en het rapport inleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het Milieuplatformzorg/Stimular heeft een format ontwikkeld dat in combinatie met de ingevulde CO2-reductietool voor de portefeuilleroutekaart voorziet in deze rapportage. Hiermee wordt een eerste stap gezet in de doelstelling om de verschillende (wettelijk verplichte) rapportages (EED Energie-Audit, informatieplicht en portefeuilleroutekaart) ineen te schuiven.

Routekaarten voor monitoring
Voor de uitwerking van het Klimaatakkoord hebben de zorgbranches een afspraak met het Rijk gemaakt voor een aanpak met portefeuilleroutekaarten CO2-reductie. De aanpak van CO2-reductie via routekaarten is opgenomen in de Green Deal Zorg en nadien ook in het Klimaatakkoord. De aanpak via routekaarten biedt vrijheid voor zorgorganisaties om zelf de route naar de doelstellingen voor 2030 en 2050 te bepalen. Het is daarom van belang dat –
gegeven deze vrijheid – we kunnen aantonen dat dit ook voldoende effectief is door de ontwikkeling te monitoren. Een belangrijke bouwsteen voor deze monitoring zijn de ingevulde routekaart-tools, die het EVZ voor de care branches verwerkt tot een monitoringsrapportage over de voortgang van de CO2 reductie bij zorggebouwen. Uiteraard worden de gegevens door het EVZ vertrouwelijk behandeld en alleen geanonimiseerd gebruikt.

Welk format hoort bij welke rapportage?

Routekaart
  1. Het begint met de CO2-reductietool. Dit is een Exceltool waarin u over de tijd heen verduurzamingsmaatregelen in kunt plannen en inzicht krijgt in zaken zoals de kosten/baten en de CO2-reductie. Er is een handleiding beschikbaar voor het invullen van de tool.
  2. Bij de CO2-reductietool hoort een oplegger. Dit is een beknopt word-format om in te vullen.

> CO2 reductietool + oplegger = Routekaart

EED rapport
  1. Er is een specifiek format voor de EED-eisen. Dit format kan samen met de CO2-reductietool gebruikt worden voor het opstellen van het EED-rapport.

> CO2-reductietool + EED-format = EED-rapport

Downloads & info
Vragenuur CO2-reductietool en portefeuilleroutekaart care

Het EVZ is gestart met het ‘vragenuurtje’ voor de routekaart in de care. Dit zijn korte interactieve sessies waarbij je vragen kunt stellen over het werken met de routekaart in de care en over de CO2-reductietool. Het doel is om van elkaar te leren én verder te komen met de portefeuilleroutekaart. Begin je net met de routekaart? Dan is dit een uitstekende introductie!

De agenda is eenvoudig; We starten met een korte introductie en een tour door de CO2-reductietool en de portefeuilleroutekaart. Daarna is er veel ruimte voor het stellen van vragen. Om de onderlinge interactie te bevorderen, is het maximaal aantal deelnemers op tien gesteld.

Het vragenuurtje wordt elke maand georganiseerd. De eerstvolgende zal op 25 november 2020 plaatsvinden om 10:00. Dit jaar is er ook nog een sessie op 8 december 2020 om 10:00 uur. Aanmelden kan via onderstaande links:
25 november 2020
8 december 2020

Hou de website van het EVZ ( www.dezorgduurzaam.nl ) in de gaten voor de volgende bijeenkomsten!

Downloads & info
Vragen

Vragen over dit thema? Of over de deelname van de Nederlandse ggz aan de Green Deal Zorg? Dan kunt u terecht bij Maurice Roovers, adviseur duurzaamheid bij de Nederlandse ggz, m.roovers@ggzbreburg.nl.