Zoeken

Wat zijn de consequenties van corona in de ggz? In deze videoserie maken wij een rondje langs de velden. Er komt veel op instellingen af en dat vergt coördinatie. In een korte tijd moet er veel gebeuren. In deze video is Julliëtte van Eerd aan het woord, bestuurder van GGz Breburg.