Zoeken

De Nederlandse ggz deed onlangs een uitvraag onder haar leden over de zorgbonus. Het bevestigde het beeld van de wensen met betrekking tot deze regeling en van de dilemma’s die de regeling bij onze leden oproept. Dit is het bericht dat wij aan VWS verstuurden. Hierin worden de conclusies van de uitvraag op hoofdlijnen verwoord. Er is regelmatig overleg tussen de brancheorganisaties in de zorg over dit onderwerp; allen reageerden in dezelfde lijn naar VWS.

De laatste informatie uit de klankbordsessie tussen VWS en de zorgbranches van 25 augustus

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Op dit moment werkt VWS één en ander verder uit. Zodra er meer informatie beschikbaar komt, brengen we jullie op de hoogte.