Naar homepage

Ggz is belangrijke schakel in zorgketen tijdens de coronacrisis

Publicatiedatum

De geestelijke gezondheidszorg is ook in deze coronacrisis een belangrijke schakel in de zorgketen. Verschillende instellingen ondersteunen zorgpersoneel in ziekenhuizen op het psychische vlak en richten afdelingen in voor de opvang en verpleging van coronapatiënten.

Regionaal coronacentrum

Verschillende ggz-instellingen openen een aparte afdeling om coronapatiënten op te vangen, of overwegen een dergelijke afdeling op te zetten. In de regio Nijmegen is dat bijvoorbeeld een coronacentrum, een gezamenlijk initiatief van Pro Persona, RIBW Nijmegen & Rivierenland, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en IrisZorg.

Coronapatiënten van deze ggz-instellingen worden in eerste instantie zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving thuis of in de instelling opgevangen, in lijn met de richtlijnen van het RIVM. Patiënten die niet in staat zijn om zich aan de geldende regels te houden, worden ter voorkoming van verdere verspreiding van het coronavirus, opgevangen in een speciaal hiervoor ingericht coronacentrum. Hier werkt een door de organisaties speciaal samengesteld team van verpleegkundigen en begeleiders met een ziekenhuis- of wijkverpleging-opleiding en ggz-behandelaars.

Psychische bijstand voor zorgpersoneel

In de huidige coronacrisis is veel vraag naar psychologische ondersteuning van zorgverleners in ziekenhuizen en in de ouderenzorg die onder grote druk staan. Vincent van Gogh bijvoorbeeld ondersteunt zorgverleners bij de omliggende ziekenhuizen en ouderenorganisaties. Bij de Limburgse ggz-instelling is door de crisis capaciteit binnen de basis-ggz vrijgekomen die wordt ingezet om andere zorgprofessionals op het psychologisch vlak te ondersteunen.

Ook Reiner van Arkel verleent psychiatrische zorg aan ziekenhuispersoneel. Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid en Welzijn (VWS) en voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland gingen eergisteren op bezoek bij de instelling en spraken met cliënten en medewerkers over de manier waarop zij met de zorg omgaan sinds het coronavirus in Noord-Brabant toesloeg.

Zorg blijven leveren

Het is positief om te zien wat er aan digitale zorg mogelijk is en welke initiatieven instellingen nemen om hun patiënten toch de nodige zorg te blijven leveren. Intakes en behandelingen als EMDR bijvoorbeeld vinden bij GGZ Noord Holland Noord plaats via beeldbellen. Bij Accare was in no time tachtig procent van de ambulante contacten geregeld via bellen en beeldbellen.

De intensieve behandeling en begeleiding, zoals FACT en IHT voor mensen met een ernstige psychiatrisch aandoening gaan door, waar mogelijk face to face. Huisbezoeken gebeuren uiteraard met de benodigde bescherming. Zo wordt er bijvoorbeeld gewandeld met 1.5 meter afstand.

Ggz-instellingen blijven ook in deze moeilijke en onzekere tijden crisisopnames doen, en dit geldt ook voor langere opnames die ambulant onvoldoende ondersteund kunnen worden.

Hart onder de riem voor zorgprofessionals

Vorige week stak bestuursvoorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland met een videoboodschap alle zorgprofessionals in de ggz een hart onder de riem. Tijdens deze coronacrisis wordt een ongekende flexibiliteit van ze gevraagd. Ze draaien lange diensten, moeten voor elkaar waarnemen en doen soms ander werk dan wat ze gewend waren. Zo doen zij er alles aan om de zorg voor kwetsbare patiënten zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, terwijl zij net als andere medewerkers in de zorg te maken hebben met angst en soms gevaar voor hun eigen gezondheid.