Naar homepage

Ggz-sector biedt best passende zorg in 1,5 meter samenleving

Publicatiedatum

Het opstarten van de ggz zorg loopt in de praktijk beter dan de uitkomsten van de MIND-enquête over het opstarten van face- to- face zorg doen vermoeden. Dat blijkt uit een rapportage van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en cijfers van de Nederlandse ggz en haar leden.

Ondanks de coronacrisis is 100% van de intramurale ggz zorg in een face-to-face vorm doorgegaan. Voor de ambulante ggz zorg vond zo’n 70% van de behandelingen in digitale vorm plaats. Die aanpassing was noodzakelijk om de zorg vanwege corona op een veilige manier in te kunnen richten.

Aanbieders zijn druk met het vormgeven van ggz-zorg in het ‘nieuwe normaal’. Daar hoort de opstart van face-to-face contacten bij, al is dat niet in alle gevallen mogelijk of wenselijk. Wat er qua zorg mogelijk is, hangt samen met de inrichting van de anderhalve meter zorgverlening. Wat wenselijk is, moet in overleg met de cliënt worden bepaald, zoals de richtlijn GGZ en Corona staat beschreven. De Nederlandse ggz deed eerder een oproep aan de leden om het gesprek hierover met de cliënten aan te gaan.

Cliënten maatwerk bieden

Aanpassingen om de zorg veilig en coronaproof te maken kosten tijd. Uit onderzoek van de IGJ blijkt dat de sector, zowel tijdens de lockdown periode als nu de reguliere zorg weer wordt opgestart, zich steeds inzet voor passende zorg voor ggz-cliënten. Wij herkennen ons in het beeld van de Inspectie dat de sector in het ‘nieuwe normaal’ cliënten zoveel mogelijk maatwerk wil bieden. Daarbij kan de zorg afwijken van wat gangbaar was vóór de crisis.

Het zal nog een tijd zal duren voordat de geestelijke gezondheidszorg weer op het oude niveau van behandeling zit. De anderhalve meter zorgverlening leidt tot minder beschikbare ruimte in bijvoorbeeld de poliklinieken; dit kan deels opgevangen worden door digitaal contact maar deels ook niet. Instellingen blijven hun uiterste best doen om mensen de best passende zorg te bieden.