Zoeken

Houdt u zich bezig met voeding in de zorg? En wilt u graag inzichten delen over het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg? Dan kunt u zich aanmelden voor de Online Dialoog ‘Duurzame en gezonde voeding in de Zorg’. 

Online Dialoog

De Online Dialoog is een middel om de hele keten in beeld te brengen en de deelnemers met elkaar te verbinden. Vanuit de dialoog kan een breed gedragen verandering naar een duurzaam en gezond voedingsbeleid in gang worden gezet. Dat is het uiteindelijke doel, aldus VWS en Stichting Eten+Welzijn, die de Online Dialoog organiseren. Tot en met augustus kunnen deelnemers inzichten delen over het duurzamer en gezonder maken van eten en drinken in de zorg. 

Digitaal platform

De Online Dialoog vindt plaats op het digitale platform ToekomstProef en bestaat uit twee rondes. In de eerste ronde kunnen deelnemers op drie hoofdonderwerpen reageren. Deze ronde geeft inzicht in wat er speelt en leeft onder de verschillende betrokkenen. De antwoorden worden geanalyseerd en vertaald naar thema’s die in de tweede ronde uitdieping krijgen. Deelnemers kunnen onder meer reflecteren op de mening van anderen, ideeën formuleren en prioriteiten aangeven. Beide rondes zijn in een tijdsbestek van maximaal 10 minuten te doorlopen. 

Toekomst van eten en drinken in de zorg

De organisatie analyseert de uitkomsten van de Online Dialoog en vertaalt deze naar een rapportage. Deze wordt gedeeld met alle deelnemers. De kennis is namelijk niet alleen ván iedereen, maar ook vóór iedereen. De uitkomsten worden bovendien meegenomen in reeds bestaande programma’s waarbij deelnemers kunnen aansluiten. “We roepen iedere betrokkene op om via www.toekomstproef.nl mee te denken over een duurzame en gezonde toekomst van eten en drinken in de zorg”, aldus de organisatie. Vragen over dit thema? Of over de deelname van de Nederlandse ggz aan de Geen Deal Zorg? Dan kunt u terecht bij Marijke Verbeek, manager Belangenbehartiging mverbeek@denederlandseggz.nl