Naar homepage

Herbezinning op ordening van de zorg is noodzakelijk

Publicatiedatum

Vandaag is het manifest voor een betere jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg gelanceerd door de initiatiefgroep Lijm de Zorg. Wij onderschrijven de oproep om, samen met gemeenten en zorgverzekeraars, de toegang tot de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Jongeren en volwassenen met (ernstige) psychische problemen moeten de beste zorg krijgen en optimaal kunnen meedoen aan onze samenleving.

In het manifest missen we echter de aandacht voor preventie en de samenwerking met het sociaal domein. In de NRC stelt psychiater Jim van Os terecht dat het manifest te eenzijdig is gericht op behandelzorg en dat we als maatschappij ook meer moeten investeren in een weerbare samenleving; een samenleving waarin niet te eenzijdig oog is voor maakbaarheid maar ook voor kwetsbaarheid en inclusie. Wij onderschrijven dit van harte. Een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan deelnemen en een zinvol bestaan kan hebben, is een samenleving waaraan wij graag bijdragen.

GGZ Nederland werkt al langere tijd met relevante andere partijen, zoals de zorgverzekeraars, aan het verder terugdringen van de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg. Dit lukt redelijk goed voor de wachttijd van een deel van de psychische aandoeningen, al blijft de vraag naar behandeling (4% in 2019) stijgen. De financiële problemen (tarieven) en de personeelstekorten in de sector zorgen daarentegen voor langere wachttijden als het gaat om een aantal andere psychische aandoeningen. De hardnekkigheid van de wachtlijstproblematiek maakt wat betreft GGZ Nederland duidelijk dat we moeten komen tot een andere ordening van onze zorg.

Ledenuitvraag

Vorig jaar juli hebben GGZ Nederland en het platform MeerGGZ onder de leden ((90 procent van de sector) een uitvraag gedaan naar het aantal wachtenden op gespecialiseerde gzz-hulp. Het aantal actueel wachtende mensen bedroeg in 2019 37.750 wachtenden. Dit is een actueler aantal dan de 90.000 die de NOS eerder heeft genoemd op basis van een rekenmodel van Vektis voor de wachtlijsten van basis én specialistische ggz-hulp.

Wij zijn momenteel met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in overleg hoe de gemiddelde wachttijden per diagnosegroep nog nauwkeuriger berekend kunnen worden. Onze leden zijn bereid hiervoor extra gegevens aan te leveren.